bolgu

olma, oluş I, 139

Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini. 2009.

Look at other dictionaries:

  • bölgü — is. 1. Bölmək işi. Məhsul bölgüsü. Əmək bölgüsü. İş bölgüsü. Gəlir bölgüsü. 2. Dərəcələrə bölünmüş cihaz və s. Bölgü qıfı. Bölgü cədvəli. // Cihaz və s. üzərindəki dərəcələr. İndikator diaqramı üzərindəki bölgülər göstərici bölgülərin eynidir.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hissə — ə. bölgü, pay …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • sinif — is. <ər.> 1. Elmi və digər təsnifatda: a) biol. bitki və heyvanların təsnifatında böyük bölmələrdən (şöbələrdən) biri. Sudaquruda yaşayanlar sinfi. Məməlilər sinfi. İkiləpəli bitkilər sinfi. – Zooloji təsnifata görə bal və ya ev arısı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ladara — I (Oğuz) yalançı II (Gədəbəy) bölgü. – Taxıl ladarasında gələjəm …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • hər — f. 1) toplunun ayrılıqda bir fərdi; 2) həmcins üzvlü cümlələrdə bölgü bildirir …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • iqtisam — ə. paylaşma, bölüşmə, pay, bölgü …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • nisfiyyət — ə. 1) yarılıq; 2) bölmə, bölgü …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bir — say. 1. 1 rəqəmi ilə işarə olunan sayın adı, miqdar saylarının ilk vahidi. Üçdən bir çıxmaq. Beşin üstünə bir gəlmək. // Miqdarca tək. Bir cilddən ibarət kitab. 2. Zərf mənasında. Bir yerdə, birgə, birlikdə. Çörəyi bir yedik. 3. Sif. mənasında.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəbhə — is. <ər.> hərb. 1. Düşmənlə üzüzə durub vuruşan ordu hissələrinin yerləşdiyi sahə, xətt. Cəbhə boyu hücuma keçmək. – Eldar bir ehtiyat komandiri kimi cəbhəyə getməli oldu. İ. Ə.. Qəhrəmanla Eldar cəbhə yoldaşı idilər. M. Rz.. // Hər hansı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • departament — <fr.> 1. İnqilabdan əvvəl Rusiyada və bəzi xarici ölkələrdə: nazirliyin, ali hökumət və ya məhkəmə idarələri şöbələrinin adı. Layihədən 5 nüsxəni ümumi idarə departamentinin direktoru Baranovskiyə xüsusi bir ərizə ilə bərabər təqdim etmişəm …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.